پیشینه فعالیت های شرکت رهیاب گستر

 

شرکت رهیاب گستر فعالیت خود را از سال ۱۳۷۹ آغاز کرده و تا سال ۱۳۸۴ در زمینه قالب سازی قطعات خودرو فعالیت کرده، از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ همزمان با قالب سازی قطعات فلزی خودروها را نیز تولید کرده و از سال ۱۳۸۹ تاکنون نیز به تولید قطعات لاستیکی و فلزی به همراه ساخت قالب های لاستیکی، پلاستیکی و سمبه ماتریس می پردازد.

 

استاندارد ایزو 9001 رهیاب گستر ثبت اختراع جناقی رهیاب گواهی ایزو 2009 رهیاب گستر

 

 

 

 

X