آدرس کارخانه:        شهریار

تلفن:                      ۶۵۶۳۹۱۴۵-۰۲۱

فاکس:                   ۶۵۶۳۹۱۴۶-۰۲۱

اینستاگرام:            rahyab_khodro

X